event

Ett bra möte är väsentligt oavsett om du vill sälja något, presentera en idé eller bara ha en givande stund tillsammans med andra.

Genom åren har jag arrangerat många möten mellan människor. Min kreativitet och organisationsförmåga har resulterat i flera tillställningar som många minns för livet. Formen kring mötet och vilka som ska delta är naturligtvis viktiga byggstenar. Var ska det ske? Att ge tid och utrymme till syftet med mötet. Och ha koll på de ekonomiska ramarna.

Det bästa för just ditt event är inte alltid det som kostar mest. Det är med ”det lilla extra”, de fiffiga detaljerna i generositet som mötet kan lyfta. Det är här min estetiska förmåga med känsla för detaljer, att välja bra kvalitet och bra hantverk kan komma till sin rätt

Mötet börjar med inbjudan. Vad är syftet? Hur ska det bjudas in? Mejl? Pappersinbjudan? Enkelt eller lite kul? Ordinärt – annorlunda? Ska det skapa nyfikenhet? Grafiskt tema? Genom vårt planeringsmöte går vi vidare med planerna för att ditt event ska bli så bra som det kan. Med mig som planerare får du kreativa förslag som kan inspirera. Jag tar hand om allt praktiskt och du kan koncentrera dig på det som du är bra på. Resultatet av vårt samarbete är ett lyckat genomfört event.

Tankar kring möten – event. Det är med ”det lilla extra”, de fiffiga detaljerna i generositet som mötet kan lyfta. Det är här min estetiska förmåga med känsla för detaljer, att välja bra kvalitet och bra hantverk kan komma till sin rätt.

I ett möte mellan två är det viktigt att skapa trygghet och en form som lyfter dialogen. I ett möte mellan några få är formen och förberedelserna lika viktiga och när gruppens storlek växer är varje deltagare fortfarande en individ som ska känna grupptillhörighet.

När vi börjar komma kring över 20 personer blir det lite mer som behöver arrangeras så att allt löper på och känns välkomnande. När antalet växer till 50 och mer är det viktigt att eventet är väl förberett. Det går oftast mer tid till möten mellan människor ju fler som samlas. Allt praktiskt måste flyta.